Kategori: Apandisit


Apandisit genel bilgiler


Apandisit genel bilgiler

vücudumuzun neresindedir ?
Apandisit körbağırsağın solucana benzeyen uzantısıdır. 7.5 cm. ile 12,5 cm. kadar uzunlukta, kalın bağırsak başlangıcının altında, karnın sağ kısmındadır. Normal zamanlarda bir kurşun kalem kalınlığındadır.

Fonksiyonu nedir ?
İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite akımını durdurmasından ve bu­radaki damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak hastayı ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarına çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arasıhttp://www.saglikbilgisi.gen.tr/apandisit-genel-bilgiler.htmlBu yazı 69.562 defa okunmuş
   23 Yorum yapılmış “Apandisit genel bilgiler”

  melek sedar | 18 Eki 2008 , 09:50

  slm gercekten cok yaralı konular bızım ıcın yararlı bılgıler su an bı hastamız var amelıyat oldu apandisten sonrsı tekrar sancı ve su anda hastanede vede sarılık amelyattan bır gün sonra vede cok fazla kan geldı makatanbütüm tetkiklerde bı sey görülmüyo ben bu konularda arastıyorum sıtelerı cok yararlı bılgıler verdınız ama bu hastaakı olan durumun ne oldugunu bılmıyorum bılgı verırsenız sevınırım

  sibel elbasanlı | 09 Tem 2010 , 22:10

  6 yaşında oğlum1temmuzda patlamış olan apandisti alındı 70 saat sonra lagman yardımıyla kakası yaptırıldı fakat oğünden beri ishal tahlilleri temiz cıkıyor
  ne yapıcağımı bilmiyorum bana yardımcı olurmusunuz

  esra | 05 Ağu 2010 , 01:01

  11 ay önce apandist ameliyatı oldum anacak patlamamıştı şu anda sorunum ise yaram şişiyor ve yüz üstü yattığım zaman ağrılarım oluyor kasıklarım ve belim ağrıyor midemde ağrı ve bulantıda oluyor bunların sebebi apandist ameliyatından olabilir mi? TEŞEKKÜRLER.

  Burak | 05 Kas 2010 , 09:44

  Ben yaklaşık 8 gün önce apandist ameliyatı geçirdim 4, günden sonra yürüdüm merdiveenden çıktım.kendimi iyi hissediyorum.Size sorum ben futbol oynuyorum ne zaman futbola dönmeliyim? Yaşım18

  kerim | 30 Ağu 2011 , 19:06

  ben dün saat 1 .30 da apandisit ameliyatı oldum ertesi gün sabah eve geldim suan hafif ağrı var yatıyorum sokakta yürüyorum yürürken sızlıyor ama doktor yürümemi söyledi 2 hafta sonra okul baslıcak umarım o zamana kadartüm fiziksel aktiviteleri gerçekleştiririm

  ayşe arayan | 02 Eki 2011 , 23:51

  ben apandisit amaliyatı oldu geçen sene 2ayın 26 sında ama şu an amliyat yerim acıyor ne yapmalıyım sanki yeniden kesiyorlar mış gibi acaba yeniden tekrarlarmı ?

  elif | 16 Kas 2011 , 17:05

  ben de kendime bakkaldan bir hemşire almayı düşünüyodum.gerekli olmamasına sevindm.
  bir mesleği küçültmek için neden bu kadar özen gösterirsiniz.post op bakımda hemşirenin gereği olmaz mı.biz keyfimizden 4 yıl üniversite okuyup, iki yıl yüksek lisans yapmıyoruz ya. sevmiyorsanız bile emeğimizin karşılığını verin ya.

  büşra | 02 Nis 2012 , 13:40

  ben apandisit ameliyatı olalı 1sene 3 ay oldu ama bu aralar ameliyat yerim ağrıyor ve kasıklarım ağrıyor bu nedn olabilir acaba ? sımdıden cevabınız için tsk…

  kaan astam | 30 Eyl 2012 , 11:47

  5 gün önce apandisit teşhisi ile hastanede 1gün yattım dok ameliyat dedi agrı geçince çıkarttı 2günden beri ishal kasıkta agrı sag kasıkta sinsi agrı mideme krampm şeklinde agrı geliyor acile gittim utrasonda apandis yok dediler apandisit 4 günde geçermi

  burak ferik | 05 Eki 2012 , 19:30

  bn 5 hafta öncce apandsit ameliyatı oldum ve futbol uynuyorum acaba futbulo ne zamn başlamalıyımm

  Gamze kaya | 29 Eki 2012 , 00:30

  Merhabalar
  ben 2,bucuk ay once apandisit ameliyati oldum yurtdisinda..hala ara ara agrim oluyor tabii ki ameliyat oncesindeki gibi agir bi sanci cekmiyorum ama yinede tedirgin oluyorum..ameliyat yaram agriyor ve sag bacagimda uyusma hissediyorum ozellikle cok yogun oldugum ve ayakta kaldigim donemler normal mi boyle agrilar??ameliyat sonrasi tahlilerim normal cikti tekrar hastaneye gitmeli miyim??yabanci bi ulkde oldugum icin cok tedirgin oluyorum.
  Simdiden cok tskr ederim yardimlariniz icin

  Meliha Nur | 24 Şub 2013 , 12:41

  ben amaliyat olalı 1 hafta oldu suanda merdivenlerden çıkıp inebiliyyorum ama koşamiyorum yemeklerde ne yenceğinden hiç bir sey bilmiyorum asit ve çay yasak okuldan 10 gun raporluyum amaliyat olanlar üşutmemeye ditkat etsin

  Furkan bayazıt | 29 May 2013 , 21:53

  Ben 8 ay once Buyuk Bir sekilde apandis ameliyati oldum Zımba seklinde 41 tane dikis vardi Tam karnimin Ortasindan Geciyor karın kaslarinin oldugu yerde orda iç dikislerin sertlikleri duruyor Ve bende Vucut gelistirmek istiyorum Badigard yapsam Barfiks Vb Sporlar yapsam Zarari olurmu olursa en az kac Ay daha beklemem Lazim ? Bi yardimci olurmusunuz.

  gülsen büyüktaş | 29 Tem 2013 , 12:40

  bir ay önce apandisit ameliyatı oldum ancak yaramın bittği yerde dikişlerimin alınması esnasında bir ip unutulmuş ve şu an karnımımdan kasıklarıma doğru bir ağrı oluyor ve mide bulantısı yaşıyorum acaba bunun nedeni yaramın içten iltihap tutması olabilir mi tekrar muayene için doktora gitmem gerekir mi

  selma okumuş | 19 Eki 2013 , 17:03

  benimde abim dün amlyt oldu ne yemek yiyebilir herkeze geçmiş omlsun

  Hasan Bora | 07 Kas 2013 , 13:49

  1 hafta önce apandisit ameliyatı oldum.doktor başarılı geçti dedi şuan yatınca bir sıkıntı yok ama kalktığımda güç aldığımda ağrılar sızlamalar başlıyor,tam olarak doğrulamıyorum biraz kambur yürüyorum ve elimle bastırıyorum.Biraz araştırdım tam olarak fiziksel aktiviteler yapılması için 3-4 aylık bir süreç geçmesi gerekiyormuş.Tabi dikkat edilecek ağırlık vs kaldırılmıyacak.

  Reşat Erdoğan | 01 Şub 2014 , 12:26

  Apandisit patlamadan ameliyat oldum. Şimdi elhamdurillah iyiyim. Ani hareketlerden kaciniyorum.Dikislerimden korkuyordum oda alınırken acitmiyor. korkacak birsey yok. herkese acil şifalar diliyorum.

  ömer gündüz | 06 Mar 2014 , 17:45

  Merhabalar ben 1 hafta önce apantist ameliyatı oldum dikiş yerinden çok akıntı oluyor doktor dikişin bir kısmınını açtı ve hergün pansuman yapılıyo aca noarmalmi enfeksiyon olma ihtimali yüksekmi tşkr

  ibrahim | 21 Mar 2014 , 02:44

  7 sene önce apandisit ameliyati oldum apandisyim patlamisti ve doktorum sadece temizleme yapti ve apandisitim iceride kaldi ve 2 ay sonra bir operasyon daha geciricektim apandisitip alinacakti taninmis bi prof. Ameliyat olmami istemedi ve olmadim suan icimde tedirginlik var ameliyat olmalimiyim olmadigim durumda sorun yasarmiyim ?

  cevahir Akan | 03 Nis 2014 , 01:44

  Iyi gunler ben 2sene once aniden rahatsizlandim ve hastaneye kaldırıldım apandist dedi doktor ameliyata alindim ameliyat icin karnimi actiklarinda karnimin ici kan doluymus kadin doğum dr cagirmislar ve birçok kist ayni anda patlamis yumurtalıklarimi yirtmis müdahele etmisler ameliyat yerim bir karis ve ameliyat sonrası cok fazla iltihaplandi ilac kullandım 1hafta iltihap akti suan hala yoruldugum zaman karnimda müthiş bir agri oluyo kitlenip kalıyorum birsure aceba bu normal mi

  alperen kurtulmuş | 29 Nis 2014 , 12:06

  ben 2.ayın8 ine amaliyet oldum okul takımında oynuyorum ne zaman top oynarım

  diyar aydın | 14 May 2014 , 12:54

  5 hafta once apandısıt amelıyatı oldum. amelıyat olmama ragmen sancılar bas donmelerı mıde bulantısı kusma ve en kotusu kabızlık qıbı bı durum var. bunun nedenı ne. ne yapabalırım

  gizem kara | 17 Haz 2014 , 16:24

  merhaba ben gecen hafta sali gunu amelyat oldum. cumartesi disari ciktim, herhangi bi skntim yok. tek skntim gaz sancisi ve buyuk tuvalete cikamamak. bu normalmi? bu durum icin napmam lazim

   Yorumunuzu yazın

   Mesajınız


Aşağıdaki konularda ilginizi çekebilir
 

2006-2014 Sağlık bilgisi cinsellik kadın hastalıkları çocuk hastalıkları diyet güzellik sağlık haberleri. | Site haritası | Samsun Pedodonti