Bulaşıcı ve virüs hastalıkları bölümüne ait konular
  Bakterilerle savaşa son verin resim
 • Bakterilerle savaşa son verin Antibakteriyel sabunlan, antibakteryel temizlik malzemeleri hat­ta antibakteryel ocaklanmız bile var. Ne yazık ki, bakterilere karşı açılan bu savaşın iki önemli ve zararlı yan etkisi vardır. Birincisi, bakterileri keşfetmemizi sınırlayarak bağışıklık sistemimizi, içsel savunmamızı oluşturmamızı engeller. Bu da ileride çok daha ciddi ve önemli sorunlar yaratabilecek bakterilerle ilgili hastalıklann et­kilerini arttınr. İkincisi, piyasadaki çeşitli ürünlerle bakterilere sü­rekli olarak saldırarak geniş bir alana yayılan bakterileri öldürürüz, ama aynca da mikroplardan annarak geri kalan bakterilerin daha da güçlenmesine neden oluruz. Oysa onlan öldürmeye çalışmamış ol­saydık...
 • Her yerde mantar ve küf olabilir bu yüzden paniğe kapılmayın resim
 • Her yerde mantar ve küf olabilir bu yüzden paniğe kapılmayın Mantarın yüz bin türü vardır. Bunlara hemen hemen her evde rastlanır. Bununla birlikte bu mantar türlerinin büyük birçoğunluğu zararsızdır. Gazetelerde karşımıza çıkan ürkütücü başlıklara karşın evinizdeki küçük miktarlardaki mantar ve küflerin çok ciddi hastalık­lara neden olacağı söz konusu olmadığı gibi korkmanız da gerekmez. Mayo Klinik birçok kişinin mantara ve küfe karşı ters tepkisi ol­madığını saptamıştır. Bilim adamları mantar ve küfe bağlı kro­nik rahatsızlıklarla ilgili bilgileri kanıtlayamamaktadırlar....
 • Burnunuzu yavaş silin resim
 • Burnunuzu yavaş silin Burun silme, insanın büyürken vazgeçmesi gereken alışkan­lıklarından biridir. Çocukluğunuzda belki de ebeveyniniz burnunu­zu silmeniz için sizi desteklemiştir. Aslında burnunuzu yavaş silme­nizin bir sakıncası yoktur, yeter ki olanca gücünüzle sümkürmeyin. Virginia Üniversitesi'nden bazı bilim adamları nezle olan in­sanlar sık sık sümkürdüklerinde nezlenin daha uzun sürdüğü­nü saptamışlardır. Öte yandan burunlarını kâğıt mendille si­lenlerin nezlelerinin sanıldığı kadar kötüleşmediği de ortaya çıkmıştır....
 • Soğuk havada mutlaka nezle olmanız gerekmez resim
 • Soğuk havada mutlaka nezle olmanız gerekmez "Ceketini ilikle yoksa nezle olursun." Bu yaşlıların öğüdünü hepimiz ebeveynlerimizden ya da büyükanne ve babalarımızdan duymuşuzdur. Aslında gerçek hava ısısının nezleye neden olmadı­ğıdır. Nezleye insandan insana geçen virüsler neden olur. Nezle ol­mamanın en iyi yolu virüslerin el temasıyla yayılmasını engellemek için ellerin sıklıkla yıkanmasıdır. Teksas Üniversitesi araştırmacıları araştırma yaptıkları kişilerin yarısından fazlasının kış aylarında palto giymeden ya da ıslak saçla sokağa çıktıklarında mutlaka nezle olacaklarına inandık­larını ortaya koymuştur. Araştırmaya katılanların yüzde öO'ı soğuk havaların nezleye neden olduğuna inanmaktadır. Katı­lımcıların yüzde 1 Cundan azı...
 • Kolera resim
 • Kolera Kolera nedir ? Genellikle dışkı ile mikroplanmış suların getirdiği ve bağırsakları etkileyen bir hastalıktır. Bu hastalığa nerelerde rastlanılır ? Çoğunlukla Afrika'da Asya'da ve burada da genellikle Hindistan ve Doğu Pakistan'da. Koleranın belirtileri nedir ? Ciddî ishaller, pirinç tanesini andıran dışkılar ve bunların peşinden gelen büyük ölçüde su kaybı. Bu hastalık ne derecede ciddîdir ? Ölüm oranı % 30 ile 60 arasındadır. Damardan verilen sıvılarla tedavi metotları hastanın iyileşme umutlarını artırmaktadır. Tedavide işe yarayacak antibiyotikler var mıdır ? Kloramfenikol, bazı sulfamitler. Kolerayı en iyi önleme yolları nelerdir ? a. Bilinilen hastaları sıkı bir karantina... 

2006-2014 Sağlık bilgisi cinsellik kadın hastalıkları çocuk hastalıkları diyet güzellik sağlık haberleri. | Site haritası | Samsun Pedodonti