Akciğer ve göğüs boşluğu travmaları

Akciğer ve göğüs boşluğu travmaları

Akciğer ve göğüs boşluğu travmalarına çok rastlanır mı ? Evet, özellikle endüstrinin geliştiği çağımızda meydana gelen ka­zalarda akciğerlerde ve göğüs boşluğu travmalarında korku uyan­dırabilecek oranda artışlar ...

Akciğer ve göğüs boşluğu travmaları

Akciğer ve göğüs boşluğu travmalarına çok rastlanır mı ? Evet, özellikle endüstrinin geliştiği çağımızda meydana gelen ka­zalarda akciğerlerde ve göğüs boşluğu travmalarında korku uyan­dırabilecek oranda artışlar ...

Akciğer ve göğüs boşluğu travmaları
17 2008 - 15:40

Akciğer ve göğüs boşluğu travmalarına çok rastlanır mı ?
Evet, özellikle endüstrinin geliştiği çağımızda meydana gelen ka­zalarda akciğerlerde ve göğüs boşluğu travmalarında korku uyan­dırabilecek oranda artışlar görülmektedir.

Göğüs boşluğunda ve akciğerlerde en çok görülen travma türleri han­gileridir ?
a.Göğüs boşluğunun ciddî surette ezilmesi.
b.Çatlayan kaburgalar veya çatlayan göğüs kemiği (sternum).
c.Kınlan bir kaburganın akciğere girmesiyle bir ciğerin yaralan­ması.
d.Akciğer etrafındaki plevral boşluğu hava, kan veya ikisinin de birden girmesiyle. Bu durum bir ciğer zedelenmesinden veya ya­bancı bir cismin göğüs boşluğuna girmesiyle meydana gelebilir.
e.Kendi kendine olma bir kopmadan veya kanamadan sonra bir ciğerin çöküntü göstermesi (sönmesi).
f.Göğüse isabet eden bıçak veya kurşun yaraları.

Ciddî göğüs veya akciğer travmaları alan kişilerin kurtarılması mümkün müdür ?
Evet. Aksi iddia edilmesine rağmen, bu gibi yara alanların büyük çoğunluğu gerekli cerrahî müdahale yapıldığı takdirde kurtarılabilirler.

Göğüs boşluğu ve akciğer travmalarında başvurulan tedavi usulleri hangileridir ?
a.İlk olarak bu gibi yaralanmalarda rastlanan şok durumunun te­davisi gerekmektedir. Diğer ilk yardım usulleri kan nakilleri, ok­sijen teneffüs ettirilmesi ve gereken uyuşturucu ilâçların veril­mesidir.
b.Eğer göğüste büyük bir delik veya emici bir yara görülmektey­se, dışarıdan göğüs boşluğuna hava girmesini önlemek için bu­nun derhal örtülmesi gereklidir. Emici bir göğüs yarasına rast­landığı zaman ilk yardım tedbiri olarak bunun gazlı bezle, yok­sa gömlekten koparılacak bir bez parçasıyla örtülmesi gerek­mektedir.
c.Eğer kanama sırasında göğüs boşluğuna gelmekte olan kana­ma, ciddî ise göğsün bir enjeksiyon ile delinmesi ve kanın dışa­rıya çekilmesi gerekir. Eğer bu usuller yetersiz^ kalırsa ve kana­ma devam ederse, cerrahî müdahale gerekir ve bu müdahaleyle kanayan damarların bağlanması veya akciğerin yırtılan kısmı­nın dikilmesi, bu da yeterli olmazsa ciğerin yaralı kısmının ame­liyatla” alınması icabeder.
d.Akciğerin etrafında hava toplanmış olabilir (pneumathora). Göğüs boşluğuna bir kauçuk tüp veya enjektör takılıp renaj yoluyla bu hava dışarıya alınır. Böylece akciğer yeniden genişler ve nefes almaya başlar.
e.Çok ciddî veya geniş yara almış olan bir akciğerin ameliyat yoluyla alınması gerekebilir.


18185 .

  • 0
x