Daha az kanser

Daha az kanser

Kanser endüstriyel ülkelerde ve özellikle Fransa'da ikinci ölüm nedenidir. Son 20 yılda bu durum % 60 oranında artmıştır. Sonuç olarak kanserden ölenlerin oranının Avrupa'da, bütün ...

Daha az kanser

Kanser endüstriyel ülkelerde ve özellikle Fransa'da ikinci ölüm nedenidir. Son 20 yılda bu durum % 60 oranında artmıştır. Sonuç olarak kanserden ölenlerin oranının Avrupa'da, bütün ...

Daha az kanser
02 2010 - 00:53

Kanser endüstriyel ülkelerde ve özellikle Fransa’da ikinci ölüm nedenidir. Son 20 yılda bu durum % 60 oranında artmıştır. Sonuç olarak kanserden ölenlerin oranının Avrupa’da, bütün Avrupa ülkelerinde daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. (Avru­pa 2000 araştırmaları verilerine göre). Bu bilhassa hastalığı daha korku verici bir hale sokmuştur, özellikle Avrupa’da erkeklerde kanser oranının en yüksek olduğu Fransa’da, Avrupalı toplum­larda kadınlarda dördüncü sırayı alır.

Bütün organlara yayılarak bir yılda 280 bin insana ulaşan kan­ser vakalarının 150 000′i ölümle sonuçlanmaktadır. Günümüzde iki milyon insan kanserle yaşamaktadır, ama kanser uzmanlarına göre bu aşırı sayı birdenbire belirmemiş, bilinçli olarak toplan­mıştır. İçki ve sigara içmeye devam eder ve sanki bu hastalık yokmuş gibi yaşarız. Ciddi hiçbir önlem almadan bu rakamı çev­remizdeki kirliliği düşürmeden kurallara rağmen, milyonlarca si­gara içmeyen insan diğerleri gibi dumana maruz kalır.

Bütün kanserler düzensiz hücrelerin anormal şekilde çoğal­masına dayanır; her biri aniden farklılaşabilir ve özel faktörlerin birleşmesiyle bu durum sonuçlanabilir. Sigara özellikle solu­num yolu kanserlerine yol açmasıyla bilinir, kırmızı et ya da lif eksikliği de bağırsak kanserini tetikler.
Bizim amacımız son derece eksiksiz bir liste sunmak değil, ama çok sık görülen bu dört kanser türü yaşamsal sağlık bilgile­rimizde çok etkili bir yere sahiptir.

Akciğer kanseri
Sıranın başında yer alır, bu hastalık toplumsal sağlık açısın­dan çok büyük bir problemdir. Bu hastalık erkeklerde ölümün ilk, kadınlarda ise üçüncü sebebi olan bir yere sahiptir. Son 50 yılda görülürlügü % 20 artmıştır, çünkü kadınlar da ne yazık ki giderek daha çok sigara içmektedir. İngiltere ve Amerika Birle­şik Devletleri’nde bronş kanseri kadınlarda ölümün ilk nedeni olan göğüs kanserinin de önündedir… Akciğer kanserinin sıklığı­nı azaltmak için yapılacak en basit şey sigara içmemek (ve tabii ki hemen bırakmak), ama solunum yolları kanseri oluşumunda başka faktörler de yer alır; örneğin meyve ve sebzelerden yok­sun bir beslenme.

Bağırsak kanseri
Üzüntü verici bir şekilde ikinci sı­rayı alır ve Fransa’da her yıl yakla­şık 16 bin insanın ölümüne sebep olur. iki cinste ayrı ayrı düşünüldü­ğünde bu kanser erkeklerde pros­tat ve akciğer kanserinden sonra üçüncü sırayı alır, kadınlarda ise göğüs kanserinden sonra ikinci sı­rayı alır. Belirgin bir şekilde bes­lenmeye bağlı olarak ortaya çıkar ve bugün Okinavva modeli olarak bilinen rejim yardımıyla önlenir. Lifler, folat ve karotenlerle (meyve ve sebzelerde) balıkta (daha az ette ve domuz eti ürünlerinde) yavaş pişirme metodları da korunmak için basit ve çok etkili iyi yöntemlerdir.

Göğüs kanseri
Üçüncü olarak birçok kurbanı olan göğüs kanseri her 11 ka­dından birinde görülür. Her yıl toplamda yaklaşık 42 bin insanın kansere yakalanışının ve bir yılda 11 bin ölümün nedenidir. Ba­zı besinler koruyucu olarak açıklanmakta ve bu besinler Okina-wa rejiminde de bulunmaktadır. Bsunlar tamamen günlük tüke­tilenler arasındadır; soya fasulyesi özellikle isoflavonlar sayesin­de yararlıdır; hormonları kanserden korumada çok etkilidir, (gö­ğüs, prostat) ve su yosunları ve nitelikçe zayıf olan et ve süt ürünleri de aynı etkiyi sağlamaktadır. Çok büyük rol oynayan diğer faktörlerden birisi de fiziksel egsersizdir. Birçokaraştırma gerçek bir etkinliğinin yapılmadığını ortaya koymaktadır. Bilim adamlarının verdikleri bir örneğe göre haftada 3-5 saat yürümek son derece yararlıdır. Bu gerçekten de aşırı değildir. Düne orta­lama bir saat bile düşmemektedir. Egzersiz göğüs kanserinden korur ve diğer yandan yeterli iyileşmeyi hızlandırır. Yapılan di­ğer çalışmalar göstermektedir ki spor yumurtalık kanseri riskini de azaltı. Fiziksel etkinlik yalnızca kalbi korumaz, aynı zamanda kanser riskini de güçlü oranda azaltır; özellikle de kadınlarda…

Prostat kanseri
Her yıl 40 bin erkekten daha fazlası prostat kanserine yakala­nıyor. Fransa’da erkeklerde akciğer kanserinden sonra, bağır­sak kanserinden önce ikinci ölüm nedenidir. 70 yaş üzerinde ya­kalanılan kanserlerden meydana gelen ölümlerde ise ilk sebep-dir. Görülüyor ki beslenme bir kez da Okinawa’lıların hayatları­nı kırtarmaktadır. Örneğin soya, günümüzde beslenme olarak çok zengin bir sebze ve prostat sağlığı açısından inkâr edilemez bir faktördür.”Kanser, alışkanlıklarımıza bağlı olarak tehdit haline gelmiş kötü bir hastalıktır. Bu alışkanlıkların arasında sigara, besinsel değişiklikler, aşırı alkol sayılabilir,” diye belirtiyor David Khayat (Pierre ve Marie Curie Üniversitesi Tıp Profesörü; Pitie Salpetri-ere Hastanesi Kanseroloji Servis Şefi). “Başlıca kanserlerin geli­şiminde genetik özellik zayıf bir etkendir, ama her durumda önemlidir: Bağırsak kanseri için % 35, göğüs kanseri için % 27, prostat kanseri için bu oran % 47′dir. Bu oranlar zarfınfa yapıla­cak pek bir şey yoktur, kanser hastalıkları genlerle taşınırlar. Ba­zı ikizlerin (aynı geni taşıyan) bunun bir hastalık olarak gelişebi­leceğini ve diğer yandan “yaşamsal alışkanlıklarımızla gelişme-diğini”nin kanıtıdır. Claudine Junien (INSERM U 383, Genetik Kromozonlar ve Kanser, Necker Hastanesi).

Ve Okinavva’da
Okinawa’da bir kanserin gelişme riski Avrupalılara oranla çok düşüktür. “Hormonlara bağlı” kanserlerin % 80 dolaylarında daha az görüldüğü söylenilebilir. Göğüs kanseri, prostat kanseri ve rahim kanseri bunların arasında en yaygın olanlardır ve biz­de ne yazık ki sayısız kurbanları vardır. Okinavva yaşam biçimiy­le yaşayanları kesin bir biçimde kanserden korunur.
Kanserin gerçekten çok az olduğu bir dünya düşünün; tanı­dığınız hiçbir insan kanserden acı çekmiyor! Kuşkusuz Okina-wa’dasınız!

Riski Arttıranlar
-Sigara
-Alkol (daha çok içmek kanserin ilerleme riskini arttırır)
-Obezite
-Hava kirliliği (atmosferik, ama aynı zamanda böcek ilaçları, hormonsal kirlilik vb.)
-Uyumsuz beslenme (özellikle meyve ve sebzeden yoksun bir beslenme liflerden, flovonoidler ve vitaminlerden ya da aşı­rı kalori)
-Balıklar ve etler (tuzlanmış)
-Et, balık ve yağlı ızgaralar
-Sedantarite
-Aşırı Hormon tedavileri (hap, klasik menopoz tedavisi vb.)
-Geç gebelik
-Güneş (aşırı)

Önlemeye yardımcılar
-Az kalorili, dengeli, çeşitli sebze olarak zengin (taze ve ku­ru meyveler ve sebzeler, Tam tahıllar
-Fiziksel egzersiz
-İhtiyaç olarak kilo kaybetmek
-Çay (özellikle yeşil çay)
-Soya (ve ürünleri soya ezmesi)
-Su yosunu -Balık
-İyi yağlar (bitkisel yağlar balık yağı)
-Güneş (ölçülü olarak)
-Kaslı ve ince bir vücut (az yağlı)


3751 .

  • 0
x