Loğusalık nedir ?

Loğusalık nedir ?

Kadın vücudunda doğum yaptıktan sonra 42 günlük özel bir süreç başlar. Bu 6 haf­ta, loğusalık dönemi olarak adlandırılır. 9 ay süren gebelik döne­minde meydana gelen ...

Loğusalık nedir ?

Kadın vücudunda doğum yaptıktan sonra 42 günlük özel bir süreç başlar. Bu 6 haf­ta, loğusalık dönemi olarak adlandırılır. 9 ay süren gebelik döne­minde meydana gelen ...

02 2008 - 02:10

Kadın vücudunda doğum yaptıktan sonra 42 günlük özel bir süreç başlar. Bu 6 haf­ta, loğusalık dönemi olarak adlandırılır. 9 ay süren gebelik döne­minde meydana gelen değişikliklerin geriye dönmesi ve kadın vücu­dunun tekrar eski halini alabilmesi için loğusa­lıkta geriye dönüş faali­yetleri harekete geçer. Bir yandan da ka­dın vücudunda kaybedilenlerin yerine ko­nabilmesi için yeniden tamir mekanizma­sı başlar. Doğum sonrası bu 42 günlük dönemde kadına, loğusa adı verilir.

Doğum sonrası kadın, hem 9 ay vücu­dundan bebeğe verdiklerinden dolayı, hem de zorlu bir doğum süreci ve do­ğumda kaybettikleri nedeni ile loğusalıkta bir zaaf dönemi yaşar. Bu sırada hem vücut, hem de ruh sağlığı ile ilgili çeşitli sorunlarla karşılaşabilirler.

Aynı zamanda loğusalıkta kadın, anne adaylığından anneliğe geçerken bir yan­dan da süt yapımının başlaması ile emzirme görevi başlar. Bu yüzden loğusa en az yeni doğan bebeği kadar bakıma, ihtima­ma, yardıma ve desteğe muhtaçtır.

13540 .

  • 0
x