Peptik ülser için ne gibi ameliyatlar...

Peptik ülser için ne gibi ameliyatlar yapılmaktadır ?

Değişik işlemler vardır ve bunların her birinin ayrı özellikleri bu­lunmaktadır. Her biri vakaların % 90'm çok üstünde başarılı ol­maktadır. 1. Midede bulunan bir ülser için «subtotal ...

Peptik ülser için ne gibi ameliyatlar yapılmaktadır ?

Değişik işlemler vardır ve bunların her birinin ayrı özellikleri bu­lunmaktadır. Her biri vakaların % 90'm çok üstünde başarılı ol­maktadır. 1. Midede bulunan bir ülser için «subtotal ...

06 2007 - 12:58

Değişik işlemler vardır ve bunların her birinin ayrı özellikleri bu­lunmaktadır. Her biri vakaların % 90′m çok üstünde başarılı ol­maktadır.
1. Midede bulunan bir ülser için «subtotal gastrektomi» yapılmak­tadır. Bu ameliyatta, midenin yaklaşık dörtte üçü alınmakta ve kalan kısım incebağırsak ile birieştiri i enektedir. (Yandaki diyagramlara, bakın).

2. Onikiparmak bağırsağında bulunan bir üi&er (çn çok rastlanan peptik ülserler) için aşağıda gösterilen ameliyatlardan biri yapıl­maktadır.
a. Yukarıda belirtilen bir «subtotal gastrektomi».
b. Bir «vagotomi» yapılmaktadır. Bunda;-«vagus» sinirleri (bunlar mideye asit ifrazatında yardımcı olmaktadır) kesilmekte ve mi­denin yaklaşık yarısı alınmaktadır.
c. Bir «vagotomi» yapılmakta ve bunda midenin ağzı o şekilde de­ğiştirilmektedir ki, alkaline onikiparmak bağırsağından safra yeniden akış temin etmektedir. Bu işlem «piloropiasti» olarak ad­landırılmıştır.
d. Bir «vagotomi» yapılmakta ve mide ile incebağırsak arasında kısaltılan yoldan bir açılış temin edilmektedir. Bu son işlem «gastro-jejunostomi» olarak adlandırılmaktadır.


2836 .

  • 0
x