Trambolin ve diğer egzersizler

Trambolin ve diğer egzersizler

Pek çok diğer egzersiz biçimi ağırlığı belirli kas veya kas gruplarına uygular ama trambolin dakikada yaklaşık yüz kat basınç uygulayarak bir kerede vücudunuzdaki her bir ...

Trambolin ve diğer egzersizler

Pek çok diğer egzersiz biçimi ağırlığı belirli kas veya kas gruplarına uygular ama trambolin dakikada yaklaşık yüz kat basınç uygulayarak bir kerede vücudunuzdaki her bir ...

Trambolin ve diğer egzersizler
05 2011 - 22:55

Pek çok diğer egzersiz biçimi ağırlığı belirli kas veya kas gruplarına uygular ama trambolin dakikada yaklaşık yüz kat basınç uygulayarak bir kerede vücudunuzdaki her bir hücreyi hedefler. Diğer egzersiz biçimleri, ağırlık kaldırma ve itme, çek­me, oturup kalkma gibi pek çok vücut geliştirmeye ait yöntem­ler, trambolin gibi yukarı aşağı hareketini kullanır ancak bu ge­leneksel yöntemler yine de belli kas veya kas gruplarını çalıştı­rır. Her şeyden önce, bütün vücudu çalıştırmak çok fazla za­man harcamanıza yol açar, ayrıca da aynı amaca ulaşmak için trambolinde olduğundan çok daha fazla yorulursunuz. Sakat­lanma riskiniz de artar. İp atlayarak da trambolinin yararları­nın pek çoğunu elde edebilirsiniz ama vücudunuzu tüm ağırlı­ğıyla yere çarptığınız için yerçekiminin de etkisiyle eklem ve sırt ağrıları yaşayabilirsiniz. Ayrıca ip atlamak, trambolinin yaptığı gibi lenf sistemini harekete geçirmez. Dr. VVhite’a göre, daha az sakatlanma riski taşıdığı avantajıyla (hem kısa hem uzun vadede) birlikte trambolin bisiklete binmekten, yürü­mekten ve hafif koşudan daha etkili bir yöntemdir. NASA araş­tırmaları, trambolinin hafif koşudan %68 oranında daha etkili bir aerobik egzersiz olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Trambolini hafif koşu, yürüyüş, bisiklet ve ağırlık çalışmak gibi en yaygın egzersiz biçimlerinden ayıran bir konu da, izoto-nik, izometrik, vücut geliştirmeye ait ve aerobik egzersizlerin hepsinin özelliğini bir araya toplamasıdır. Ağırlık çalışmada ol­duğu gibi (izotonik egzersiz), belirli kaslara sürekli bir güç uygulayarak onların çalışmasını sağlar. Vücudun katılımını sağla­madan (isometrik egzersiz) kaslarda büzülmeler yaratarak bel­li kasları veya kas gruplarını ayırabilirsiniz. Ve ayrıca, vücudun en büyük, en güçlü kaslarını, bu alanları çabucak sıkılaştıracak ve güçlendirecek devamlı uygulanan küçük, hafif ve net hare­ketlerle harekete geçirebilirsiniz (vücut geliştirme egzersizleri).
Ve bunların hepsini aerobik bir şekilde yaparsınız. Aşağıda yer alan farklı trambolin tekniklerinin açıklamalarında ve re­simlerinde görebileceğiniz gibi, uyluklar, dizler, kalça, basen, bel, mide ve kollar dahil, trambolinle vücudunuzun her kısmı­nı çalıştırmayı hedefleyebilirsiniz. Trambolinin üzerinde zıpla­mak, sıçramak, hafif koşu, tekme atma ve bükülme, kasları güçlendiren, dokuları, bağları ve kemikleri bağlayan, tüm vü­cutta ağırlığa yönelik genel bir aktivitedir. Vücudun açısını de­ğiştirmek kaslardaki stresi değiştirir -tekme atarken geriye yas­lanmak bacaklarınızın karın kaslarınız üzerinde daha çok stres uygulamasını sağlar; bacaklarınızı kaldırırken öne eğilmek ba­cak kaslarınıza daha çok güç uygular- farklı hücrelerin yer çe­kimine karşı çalışmasını sağlayarak kasları ve hatta organları ve cildi güçlendirir, sıkılaştırır. Ek olarak, günde on beş dakika çalışmak kalp-akciğer sisteminizdeki her bir hücreyi gerektiği kadar çalıştırmaya yeterlidir.

5547 .

  • 0
x