Yanıklar genellikle nasıl...

Yanıklar genellikle nasıl sınıflandırılmaktadır?

a.Birinci derece yanıklar: Bunlar yalnız derinin üst tabakalarında olanlardır ve sadece bir kızıllıkla belirirler. Güneş yanıkla­rının çoğunluğu birinci derece yanıklardır. b.İkinci derece yanıklar: Bu yanıklar yalnız ...

Yanıklar genellikle nasıl sınıflandırılmaktadır?

a.Birinci derece yanıklar: Bunlar yalnız derinin üst tabakalarında olanlardır ve sadece bir kızıllıkla belirirler. Güneş yanıkla­rının çoğunluğu birinci derece yanıklardır. b.İkinci derece yanıklar: Bu yanıklar yalnız ...

18 2007 - 19:11

a.Birinci derece yanıklar: Bunlar yalnız derinin üst tabakalarında olanlardır ve sadece bir kızıllıkla belirirler. Güneş yanıkla­rının çoğunluğu birinci derece yanıklardır.

b.İkinci derece yanıklar: Bu yanıklar yalnız derinin üst tabaka­larında değil, daha derinde olan tabakalarda da oluşurlar. Bunlar kabarcıklarla ve serum ifrazatı ile karakterize olurlar. Ciddî gü­neş yanıkları bu kategoriye girebilir.

c.Üçüncü derecede yanıklar: Bu yanıklar bütün deri tabakaların­da tahribat yaparlar ve genellikle bütün derinin yok olmasına sebebiyet verirler.

d.Dördüncü derece yanıklar: Bu yanıklar bütün deriyi yok et­mekle kalmayıp; aynı zamanda deri altı dokulara, kaslara, ki­rişlere, kan damarlarına, kemiklere de zarar vermektedirler.

2978 .

  • 0
x