Anılar kaybolmaz

Anılar kaybolmaz

Unutmak hem can sıkıcı, hem de sinir bozucu bir şeydir. Bir şeyi çok hatırlamak istediğimizde neden unutuveririz? Belleğimizi zorlamaktan vazgeçtiğimizde, saatler ya da günler sonra ...

Anılar kaybolmaz

Unutmak hem can sıkıcı, hem de sinir bozucu bir şeydir. Bir şeyi çok hatırlamak istediğimizde neden unutuveririz? Belleğimizi zorlamaktan vazgeçtiğimizde, saatler ya da günler sonra ...

Anılar kaybolmaz
08 2010 - 22:22

Unutmak hem can sıkıcı, hem de sinir bozucu bir şeydir. Bir şeyi çok hatırlamak istediğimizde neden unutuveririz? Belleğimizi zorlamaktan vazgeçtiğimizde, saatler ya da günler sonra neden unut­tuğumuz bir şeyi hatırianz? Anılarımız beynimizin içinde bir yerde durmaktadırlar, kaybolmuş değildirler. Bununla birlikte yine de ba­zen bu anılan hatırlamakta zorlanınz. Beynimiz bilgiyi küçük par­çalara bölerek saklama özelliğine sahiptir. Sokakta rastladığımız bir ahbabımızın adını hatırlamak için öncelikle o kişiyi daha önce ne­rede gördüğümüzü gözümüzün önünde canlandırmaya çalışır sonra da ondan bağımsız olarak adını hatırlayıveririz. Bu işlem diğer bir­çok engelleyici unsur yüzünden bölünebilir. Kaygı da hatırlamayı güçleştirir. Kendinize güvenin, istediğiniz bilgi oradadır ve ortaya çıkacaktır. Bazen biraz beklemeniz gerekebilir.

Johns Hopkins Üniversitesi araştırmacıları beynin farklı bö­lümlerindeki elektrik akımlarının ölçülmesiyle tek bir nesnenin belleğinin birçok bilgi parçacıklarından oluştuğunu ortaya çı­karmışlardır. Bu yüzden de bir şeyi unutmak bazen bu söz ko­nusu şeyi unuttuğumuz anlamına gelmez. Bu bağlamda, fark­lı bilgi parçacıkları arasında bir engel olduğu anlamına gelir.

1878 .

  • 0
x