Anneliğiniz fark yaratır

Anneliğiniz fark yaratır

21. yy.da annelik yapmak hayli çetrefilli. Her birimiz çocuklarımızın geleceğini garanti altına almak için almamız gereken önlemlerin farkındayız ancak onların mutlu, yaratıcı ve üret­ken bireyler ...

Anneliğiniz fark yaratır

21. yy.da annelik yapmak hayli çetrefilli. Her birimiz çocuklarımızın geleceğini garanti altına almak için almamız gereken önlemlerin farkındayız ancak onların mutlu, yaratıcı ve üret­ken bireyler ...

Anneliğiniz fark yaratır
08 2011 - 18:01

21. yy.da annelik yapmak hayli çetrefilli. Her birimiz çocuklarımızın geleceğini garanti altına almak için almamız gereken önlemlerin farkındayız ancak onların mutlu, yaratıcı ve üret­ken bireyler olmaları için neler yapabileceğimiz konusunda biraz kararsızız.

Şu ana kadar kimse bilimsel olarak, ailelerin çocuklarının yaşamlarının iyi gitmesini sağla­yacak bir yöntem geliştirmedi. Freud’dan günümüze kadar yetişen psikologların çoğu, kişiler­de var olan problemlerin anne ve babalardan kaynaklandığını savunurlar. Bu özellikle yeni an­nelerde aşılması güç kaygılara sebebiyet verir.

Bunun yanı sıra bireylerde görülen ruhsal sı­kıntıların annelerden kaynaklanmadığını önesüren başka bir görüş daha mevcuttur. Bu görü­şe göre çocuklann sıkı aile bağlarına ihtiyacı ol­duğu inkâr edilemez, ancak “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” ifadesi gerçeklikte var ola­mayacak kadar ütopik.

Kendinizi nerede görüyorsunuz? Çocuğunu­zun hayatındaki öneminiz nedir? Çocuğunuzun hep ihtiyaç duyduğu, güven ve şefkat kokan bir anne misiniz? Anneliğiniz, çocuğunuzun haya­tında fark yaratacak mı?

Pek çok konuda hayatımızda mucizeler ya­ratan bilim, söz konusu anne bebek ilişkisi olun­ca biraz yetersiz kalıyor. Taraflardan birinin his­settiklerini aktarması mümkün olmadığından bilimsel bir çalışma yürütmek hayli güç.

Ben bu konudaki en doğru tespitlerin dene­yimli ebeveynler tarafından yapılabileceğini düşünüyorum. Bili ve ben binlerce deneyimli anne ile görüşüp fikir aldık. Hem kendi kişisel tecrübelerimiz hem de görüştüğümüz ailelerin deneyimlerine dayanarak ailelerin, özellikle annelerin, bireylerin kişilikleri üzerindeki etkile­rinin büyük olduğunu söyleyebiliriz.

Eşim Bili ve ben bu kitapta bebeğinizin mut­luluğunun sıkı aile bağlarına bağlı olduğunu de­falarca belirttik. Bebeğinizin doğduğu andan itibaren her daim yanında olduğunuzu bilmesi, ha­yatı boyunca ihtiyaç duyacağı güven duygusunu tatmasını sağlar. Bu sayede daha az ağlama­ya ihtiyaç duyar. Bebeklerinin her türlü ihtiyacı­nı olabildiğince kısa sürede karşılayan anneler de, bir anne olarak sorumluluklarını yerine ge­tirmenin huzurunu ancak bu yöntem ile yaşaya­bilir.

Anne ve babalarından bebekliklerinden iti­baren hep yakın ilgi görmüş çocuklar, farklı şe­killerde yetiştirilmiş çocuklara kıyasla daha az problemli olurlar. Anneleriyle ortak geliştirdik­leri özel bir dili kullanan bebekler, tıpkı yetişkin insanlar gibi annelerinin mimiklerinden ne demek istediklerini çıkartır ve ona göre davranır­lar.

Bebeğinizle onun doğumundan itibaren ge­liştirdiğiniz güçlü bağ, o büyüyüp bir yetişkin olduğunda bile meyvesini yiyebileceğiniz bir bağdır. Sizin ona gösterdiğiniz ilgi ve duyarlılı­ğı özümseyecek ve diğer insanlarla olan ilişki­lerinde sizi örnek alacaktır. Anlayışın insan hayatındaki değerini küçük yaşlardan itibaren an­layacak olduğundan karşısına çıkan olumsuz­lukları olgunlukla değerlendirip, en uygun çözüm yoluna gidecektir.Sonuç olarak bebeğiniz için anneliğinizin ne kadar önemli olduğu sorusunun yanıtı “kesin­likle yüksektir.” Siz onun hayata açılan penceresisiniz. Sevgi ve güven üzerine kurmuş oldu­ğunuz ilişkinizde, hoşgörünün önemi inkâr edi­lemez. Birlikte yakaladığınız ahenk, bebeğini­zin ömür boyu mutluluk anahtarı olacaktır.

Derin bir nefes alın ve bebeğinizin keyfini çıkarın. Hayatınızın en özel dönemlerinden bi­rini yaşamaktasınız. Endişe ve kaygılarla enge­beli görünen bu yolun köşe başlarının, mucize­lerle dolu olduğunu sakın aklınızdan çıkarma­yın.

3296 .

  • 0
x