Gürültünün sağlığa etkisi

Gürültünün sağlığa etkisi

Beslenme, sıcak bir ev ve güvenlik duygusunun yanı sıra aşın gürültüden uzak durmak da yaşamın vazgeçilmezleri arasındadır. Ev­de ya da işyerindeki sürekli rahatsız edici gürültü ...

Gürültünün sağlığa etkisi

Beslenme, sıcak bir ev ve güvenlik duygusunun yanı sıra aşın gürültüden uzak durmak da yaşamın vazgeçilmezleri arasındadır. Ev­de ya da işyerindeki sürekli rahatsız edici gürültü ...

Gürültünün sağlığa etkisi
17 2010 - 00:50

Beslenme, sıcak bir ev ve güvenlik duygusunun yanı sıra aşın gürültüden uzak durmak da yaşamın vazgeçilmezleri arasındadır. Ev­de ya da işyerindeki sürekli rahatsız edici gürültü insanın düşünme ve hatırlama yeteneğini, huyunu ve genel bağlamda sağlığını tehdit eder.

Yoğun bir iş gününün sonunda trafikte arabanızın içinde otu­rup gevşemeye çalıştığınızı varsayın. Birden arabanız kulaktan sa­ğır eden bir gürültüyle sarsılır. Omuzlarınız kulak memelerinize ka­dar kalkar. Kalbiniz hızla atmaya başlar. Ve sonra da başımzı çevi­rip yanınızdaki araçtakilerin de kendilerini korumaya alıp almadık­larına bakarsınız. Sonra da onu görürsünüz. Yanınızdaki araçtaki kişi aracının radyosunu sonuna dek açmış dinlemektedir.

Ted Rueter girer. Hayır, o yanınızdaki arabadaki konseri yö­neten kişi değildir. O el çırpmasının sesidir.
Gürültüsüz Amerika’nın kurucusu, Tulane Üniversitesi’nde si­yasi bilgiler profesörüdür. Yumuşak adımlarla, gürültü çıkarmadan yürür ve çok önemli bir mesaj verir. Profesör Rueter gürültü yapan­lara karşı savaş açmıştır. O sizin sağlığınızla ve yaşadığınız çevre­nin kalitesiyle ilgilidir.

İki yıl önce Profesör Rueter Los Angeles, Kaliforniya Üniver-sitesi’nde, siyasi savunma ve aktivizm dersleri veriyordu. Öğrenci­lerine sosyal değişikliklerin söz konusu olabileceği yöntemleri an­latırken Los Angeles’in insanı tedirgin edici bir gürültüsü olduğun­dan da söz etmişti.

Kısa bir süre sonra bu konuda yalnız olmadığını görmüştü. On dört öğrencisi Profesör Rueter’in kurduğu organizasyona katılmıştı. Bugün, ulusal bir grup olan Gürültüsüz Amerika’nın yirmi eyalette yirmi yedi şubesi bulunmaktadır. Gürültüye karşı savaşanlar, gürültü­nün cinsel isteği azalttığım, uykusuzluğa, depresyona ve işitme kay­bına neden olduğunu ileri sürüyorlar. Yirmi sekiz milyon Amerikalı­nın işitme sorunu olduğu ve bunların yüzde 10′unun aşırı gürültüden kaynaklanmakta olduğunu söylüyor Profesör Rueter. Aşın gürültü kalbin daha hızlı atmasına, nabzın yükselmesine, sindirim sisteminin yavaşlamasma, kan basıncımn artmasına neden olmaktadır. Tüm bunlar gürültüden kaynaklanan stres yüzünden ileri gelmektedir.
“Gürültünün kötü sonuçlarından acı çekerken gürültüye du­yarsız bir ulus olup çıktık,” diyor Profesör Rueter.

Cornell Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı gürültülü işyer­lerinde çalışanların stres düzeylerinde somut artışlar olduğunu ve kendilerine verilen zor sorunları çözmede yüzde 40 oranın­da zorluk çektiklerini saptamıştır.

3654 .

  • 0
x