Hayvan beslemek sağlıklıdır

Hayvan beslemek sağlıklıdır

Yaşamda insanın huzurlu ve neşe dolu bir ruh haline sahip ol­masını sağlayan birkaç unsur vardır. Bu unsurlardan biri de evcil hayvanlardır. Evcil hayvanlar bizlere koşulsuz ...

Hayvan beslemek sağlıklıdır

Yaşamda insanın huzurlu ve neşe dolu bir ruh haline sahip ol­masını sağlayan birkaç unsur vardır. Bu unsurlardan biri de evcil hayvanlardır. Evcil hayvanlar bizlere koşulsuz ...

Hayvan beslemek sağlıklıdır
16 2010 - 11:02

Yaşamda insanın huzurlu ve neşe dolu bir ruh haline sahip ol­masını sağlayan birkaç unsur vardır. Bu unsurlardan biri de evcil hayvanlardır. Evcil hayvanlar bizlere koşulsuz sevgi, sorumluluğun olumlu şeklini ve yaşamımızda ne olursa olsun bize huzur ve din­ginlik verirler. Bunun sonucu olarak da evcil hayvanlarla birlikte yaşadığımızda çok daha sağlıklı oluruz.

Wendy kendini hatırladığından beri köpek besliyordu. “Uzun ve yorucu bir günün sonunda eve geldiğinizde sizi kapıda ilk karşı­layan kim olur dersiniz? Benim evimde bu bizim İrlanda seteri Art-hur’dan başkası değildir. Kocaman ayaklan üstünde zıplar ve ekse­ni etrafında döner. Havlar. Bizlere sevgi dolu bakışlarla bakar ve bi­zim sayemizde dünyanın en mutlu köpeği olduğunu bizlere göster­mek için her şeyi yapar,” diyor Wendy.
Wendy köpeğini sevgi kaynağı olarak değerlendirirken onun aynı zamanda sağlık kaynağı da olabileceğini hiç düşünmemişti.

Daha sonra kanser olan yakın bir arkadaşına doktor tedavi için kö­pek beslemesini önermişti.
Wendy evcil hayvanlar ve sağlık konularında yazılmış hemen hemen her şeyi okumaya başladı. “Evcil hayvan sahiplerinin yüzde doksan yedisi hayvanlarının günde en az bir kez kendilerini gülüm-settiğini belirtmişlerdir. Yüzde yetmiş altısı evcil hayvanlann stres düzeylerini aşağıya çektiğine inandıklarını söylemişlerdir. Köpek besleyen insanların beslemeyenlere oranla doktora daha seyrek git­tikleri de bilinen bir gerçektir.”

Wendy, köpeği Arthur’u çok sevmekle birlikte kendini ona karşı borçlu da hissetmektedir. “Önceleri onu eve bekçi olarak dü­şünmüştük ama Arthur artık bizim sağlığımızın da bekçisi oldu.”

Buffalo, New York Eyalet Üniversitesi araştırmacıları evcil hay­van besleyenlerin beslemeyenlere oranla yüzde 15 daha az yüksek tansiyon hastası olduklarını saptanmıştır.

2288 .

  • 0
x