Osteoartrit

Osteoartrit

Osteoartrit nedir ? Özellikle orta yaşlı ve yaşlılarda kendisini gösteren bir oynak has­talığıdır. Hastalığın genellikle yıllarca olagelen yorulma ve yıpranmadan veya eklem dokularının hatalı veya yetersiz ...

Osteoartrit

Osteoartrit nedir ? Özellikle orta yaşlı ve yaşlılarda kendisini gösteren bir oynak has­talığıdır. Hastalığın genellikle yıllarca olagelen yorulma ve yıpranmadan veya eklem dokularının hatalı veya yetersiz ...

Osteoartrit
07 2008 - 18:30

Osteoartrit nedir ?
Özellikle orta yaşlı ve yaşlılarda kendisini gösteren bir oynak has­talığıdır. Hastalığın genellikle yıllarca olagelen yorulma ve yıpranmadan veya eklem dokularının hatalı veya yetersiz derecede teda­vi edilmesinden ve yaşlanmada görülen metabolik değişmelerden ileri geldiği sanılmaktadır.

Osteoartrit en çok hangi eklemlerde görülür ?
Dizler kalçalar ve omurga kemiği gibi ağırlık taşıyan eklemlerde.

Osteoartritin genel belirtileri nelerdir ?
Devamlı olarak artan bir katılık ve bükülmezlik; etkilenmiş eklemde rahatsızlık veya acı.,Bu acı…bir dinlenme devresinden sonra ve sabahları veya bir yerde bir süre durduktan sonra duyulabilir. Böyle bir hareketsizlik veya duraklama devresinden sonra hastanın et kilenmiş ekleminin eski hâline gelmesi için kısa bir süre geçer. Etkilenen eklem hafif bir şişkinlik gösterebilir. Bu eklem eğildiği veya uzatıldığı zaman; hasta avuç içi üzerine yerleştirdiği zaman bir büzülme hissedilebilir.

Bu hastalığın çoğunluk vakaları sakatlığa veya şekil bozukluğuna yol açmaz, ancak eklemde değişik oranda sertlik ve bükülmezlik görülür. Bunlar da hastanın yavaşlaması ve daha sınırlı fizikî faa­liyette bulunmasına ihtiyaç gösterir.

Osteoartritin sonuçları ne olabilir ?
Bu hastalığa tutulmuş olanların sakat kalmak, yatalak olmak veya büyük ölçüde hareketlerini kısıtlama ihtiyacı duymaktan korkma­ları için bir neden yoktur.

Osteoartrit önlenebilinir mi ?
Gerçekten hayır. Fakat düzgün duruşa önem vermek, düztaban hal­lerinin giderilmesi, fazla şişmanlığın önlenmesi, normal yemek ve hayatî metotlara dikkat edilmesi, genel sağlık bakımı, eklemlerin dayanıklığma büyük ölçüde yardımcı olur ve bu durumun gelme­sini büyük ölçüde önler.

Osteoartrit kısmen veya tamamen tedavi edilebilir mi ?
Psikoterapi, kilo kaybı, eklem iltihaplarının ilâçla hafifletilme­si, hastalanan eklemlere yük binmemesi için doktorların tavsiyesine uymakla hafifletilebilir. Bu artritten ileri gelen sakatlık ve şekil bozukluklarını giderici eklem ameliyatları yoluyla kısmen iyileştirilebilir.

Parmakların en uçtaki oynak yerlerinde çok kez görülen soğancık benzeri yumrular nelerdir ?
Bunlar osteoartrit belirtileridir. Bunlar bazen acı ve sertlik emareleri gösterirlerse de parmakların ciddî şekilde sakatlanmasına yol açmazlar.


3863 .

  • 0
x