Reçeteli ilaçların neden olduğu saç kaybı

Reçeteli ilaçların neden olduğu saç kaybı

Rutin olarak verilen bazı reçeteli ilaçlar, geçici saç kaybına neden olabilir, erkek tipi kelliği şiddet-lendirebilir ya da başlamasına neden olabilir veya kalıcı saç kaybına yol ...

Reçeteli ilaçların neden olduğu saç kaybı

Rutin olarak verilen bazı reçeteli ilaçlar, geçici saç kaybına neden olabilir, erkek tipi kelliği şiddet-lendirebilir ya da başlamasına neden olabilir veya kalıcı saç kaybına yol ...

Reçeteli ilaçların neden olduğu saç kaybı
19 2009 - 11:03

Rutin olarak verilen bazı reçeteli ilaçlar, geçici saç kaybına neden olabilir, erkek tipi kelliği şiddet-lendirebilir ya da başlamasına neden olabilir veya kalıcı saç kaybına yol açabilir. Aşağıdaki listelenen ilaçlar, kanser tedavisindeki radyasyon ve kemo-terapi için kullanılan ilaçlan kapsamamaktadır.

Doktorunuz bu ilaçlardan birini reçetenize yazarsa, ona bu ilacı saç kaybına neden olmayan başka bir ilaçla değiştirip değiştiremeyeceğini sorun. Aynca, reçeteli bir ilaç yerine, etkili doğal bir tedavi yöntemi kullanma seçeneğini de öğrenmek isteyebilir, bunu doktorunuz ve bitki uzmanı ya da sağlık bakım pratisyeniyle tartışabilirsiniz.

Önce ilaçlann markalan listelenmiş, sonra da etkin maddenin adı parantez içine yazılmıştır. İlaçlar tedavi ettikleri rahatsızlıklara göre kategorisel olarak listelenmiştir. Bazı kategorilerde ilaçlar tek tek belirtilmemiştir. Bunlann birçoğu saç kay­bına neden olduğundan, o rahatsızlığı tedavi eden ilaçlan kullanmanın yan etkisi olarak saç kaybı olup olmayacağını doktorunuzdan öğrenebilirsiniz.

Akne
Akne ya da diğer rahatsızlıkların tedavisi için A vitamininden türetilmiş bütün ilaçlar:
* Accutane (isotretinoin) KAN
Antikoagulant’lar (Kan incelticiler):
* Panwarfin (warfarin sodyum)
* Sofarin (“)
* Coumadin (“)
* Heparin enjeksiyonları

Kolesterol
Kolesterol düşürücü ilaçlar:
* Atronid-S (clofibrate)
* Lopid (gemfibrozil)

KONVÜLSİYONLAR / EPİLEPSİ
Antikonvülsanlar:
* Tridone (trimethadione)

Depresyon
Antidepresyon ilaçları:
* Prozac (Fluoxetine hydrochloride)
* Zoloft (sertraline hydrochloride)
* Paxü (paroxetine)
* Anafranil (clomipramine)
* Janimine (imipramine)
* Tofranil (“)
* Tofranil PM (“)
* Adapin (doxepin)
* Sinequan (“)
* Surmontil (trimipramine)
* Pamelor (nortriptyline)
* Ventyl (“)
* Elavin (amitriptyline)
* Endep (“)
* Norpramin (desipramine)
* Pertofrane (“)
* Vivactil (protriptyline hydrochloride)
* Asendin (amoxapine)
* Haldol (haloperidol)

Diyet
Amfetaminler
Mantar
Antifungallar
Glaukoma
(Gözlerde karasu hastalığı)
Beta bloke edici ilaçlar:
* Timoptic Göz Damlası (timolol)
* Timoptic Ocudose (“)
* Timoptic XC (“)

Gut
* Lopurin (allopurinol)
* Zyloprim (“)

Kalp
Beta bloke ediciler olarak bilinenler de dahil olmak üzere, yüksek tansiyonu tedavi etmekte de kul­lanılan kalp ilaçlarının çoğu:
* Tenormin (atenolol)
* Lopressor (metaprolol)
* Corgard (nadolol)
* Inderal ve Inderal LA (propanolol)
* Blocadren (timolol)

Yüksek tansiyon
“Kalp” başlığındaki beta bloke edicilerin listesine bkz.
HORMONAL RAHATSIZLIKLAR
Bütün hormon içeren ilaçların ve hormonlarla ilgili, doğumsal, erkeğe özel ya da kadına özel durumlar için yazılmış ilaçların saç kaybına neden olma po­tansiyeli vardır:
* Doğum kontrol hapları
* Kadınlar için hormon yenileme terapisi (östrojen ve progesteron)
* Erkek androjenik hormonları ve testostero­nun bütün çeşitleri
* Anabolik steroidler
* Prednisone ve diğer steroidler

İltihap
Bölgesel ağrı, kabarma ve incinme de dahil olmak üzere anti-enflamatuar ilaçların çoğu:
* Arterit ilaçları
* Nonsteroidal Anti-enflamatuar ilaçlar (NSAID’ler):
* Naprosyn (naproxen)
* Anaprox (“)
* Anaprox D S (“)
* Indocin (indomethacin)
* Indocin SR (“)
* Clinoril (sulindac)
* Kemoterapi ilacı olarak da kullanılan bir anti-enflamatuar:
* Methotrexate (MTX) (Methotrexate)
* Rheumatex (“)
* Folex (“)

Parkinson hastalığı
* Levadopa/L-dopa (dopar, larodopa)
Mide
Tiroid bozuklukları
Tiroid tedavisinde kullanılan ilaçların çoğu
Ülser
Reçeteli ve reçetesiz dozajları dahil olmak üzere, hazımsızlığı, mide problemlerini ve ülseri tedavi etmek için kullanılan ilaçların çoğu.
* Tagamet (cimetidine)
* Zantac (ranitidine)
* Pepcid (famotidine)


4384 .

  • 0
x