Sağlıklı bir yaşam sürmek bir davranış...

Sağlıklı bir yaşam sürmek bir davranış biçimidir

Sağlıklı alışkanlıklan olan biriyle olmayan arasında ne fark var­dır? Bu bir yetenek sorunu değildir. Herkes daha sağlıklı yiyecekle­ri yemeği ya da sağlıksız alışkanlıkları gözardı etmeyi ...

Sağlıklı bir yaşam sürmek bir davranış biçimidir

Sağlıklı alışkanlıklan olan biriyle olmayan arasında ne fark var­dır? Bu bir yetenek sorunu değildir. Herkes daha sağlıklı yiyecekle­ri yemeği ya da sağlıksız alışkanlıkları gözardı etmeyi ...

Sağlıklı bir yaşam sürmek bir davranış biçimidir
17 2010 - 08:38

Sağlıklı alışkanlıklan olan biriyle olmayan arasında ne fark var­dır? Bu bir yetenek sorunu değildir. Herkes daha sağlıklı yiyecekle­ri yemeği ya da sağlıksız alışkanlıkları gözardı etmeyi kendi özgür iradesiyle seçebilir. Bu bir heves değildir. Herkes daha sağlıklı bir yaşamı yeğler. Dolayısıyla bu bir davranış biçimidir. Özellikle kişi­nin sağlıklı alışkanlıklarını sürdürmesi için gerekli olan kişisel yete­neği ve olumlu tavırları söz konusu sağlıklı alışkanlıkların sürdürü­lebilmesi için gerekli olan en önemli unsurlardan biridir.

Cornell Üniversitesi’nin doktorları hamile kadınlarla ilgili bir araştırma yapmış ve hamilelikten sonraki dönemlerde yeniden eski sağlıklarına kavuşmalarının spor ve beslenme alışkanlıkla­rının yanı sıra kendilerine bakabilecek yetenekte olduklarına olan yoğun inançtan kaynaklandığını ortaya çıkarmışlardı.

1965 .

  • 0
x