Daha sağlıklı olmanın yolları

Daha sağlıklı olmanın yolları

Daha sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyen kişiler bunun yol­larını arayıp bulmaktadırlar. Uzun ömürlü güvenilebilir bir yaşam oluşturursanız sağlığınız ve yaşamınız da aynı doğrultuda olur. Iowa Üniversitesi'nden ...

Daha sağlıklı olmanın yolları

Daha sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyen kişiler bunun yol­larını arayıp bulmaktadırlar. Uzun ömürlü güvenilebilir bir yaşam oluşturursanız sağlığınız ve yaşamınız da aynı doğrultuda olur. Iowa Üniversitesi'nden ...

Daha sağlıklı olmanın yolları
16 2010 - 10:46

Daha sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyen kişiler bunun yol­larını arayıp bulmaktadırlar. Uzun ömürlü güvenilebilir bir yaşam oluşturursanız sağlığınız ve yaşamınız da aynı doğrultuda olur.

Iowa Üniversitesi’nden Psikoloji Profesörü Alan Christensen yaşama bakış açımızın ve yaklaşımımızın sağlığımızı etkilediğini ortaya çıkarmıştır. “Çalışkan ve dürüst biriyseniz daha iyi durumda olursunuz,” diyor.

“Çalışkan ve dürüst olmak sebatlı çalışmayı, kişisel denetim duygusunu ve güçlükler karşısında pes etmemeyi beraberinde geti­rir. Kısacası, vicdan sahibi olmak kendinize çizdiğiniz yolda pes et­meden yürümek demektir.”

Profesör Christensen bunun hastaların dünyaya ve kendilerine nasıl baktıklanyla da ilgili olduğunu ileri sürmektedir. Anksiyete ve tembelliğe eğilimi olanları hemen fark ederiz. Ve şöyle düşünürüz:

“Ah, evet bunlar böyledir işte,” ve bu kişisel özelliğin fiziksel sağ­lıklarında ne denli önemli bir unsur olduğunu da hiç aklımıza getir­meyiz. Bu özelliklerin onların yaşamlarını kısaltabileceğim neden­se hiç düşünmeyiz.”

Profesör Christensen böylesine önemli unsurların kolayca de­ğişmeyeceğini kabul etmekle birlikte bireylerin tembelliklerinin de­recelerinin değişebileceğine de inanmaktadır. Dahası doktorlann, hastalarının kişilik özelliklerine ilişkin bilgi sahibi olmaları gerekti­ğini ve böylelikle hastalarının tedavilerinde ne tür yaklaşımları uygulayabileceklerini anlayacaklarını ileri sürmektedir.

Iowa Üniversitesi araştırmacılarının kronik hastalığı olan bir dizi hastada yaptığı araştırma sonunda somut hedefleri olan, çalışkan ve güvenilir bir kişilik sergileyen hastaların sergilemeyenlere oranla yüzde 36 oranında daha fazla yaşadıkları sap­tanmıştır.

4050 .

  • 0
x