Dişleri beyazlatmak sorun yaratabilir

Dişleri beyazlatmak sorun yaratabilir

Dişlerini beyazlatarak gülümsemelerini daha parlak ve çekici bir hale getirmek isteyenlere küçük bir uyarımız var. Birçok kişi amatör beyazlatıcı ürünleri kullandıktan sonra diş etlerinde tedirgin ...

Dişleri beyazlatmak sorun yaratabilir

Dişlerini beyazlatarak gülümsemelerini daha parlak ve çekici bir hale getirmek isteyenlere küçük bir uyarımız var. Birçok kişi amatör beyazlatıcı ürünleri kullandıktan sonra diş etlerinde tedirgin ...

Dişleri beyazlatmak sorun yaratabilir
12 2010 - 00:28

Dişlerini beyazlatarak gülümsemelerini daha parlak ve çekici bir hale getirmek isteyenlere küçük bir uyarımız var. Birçok kişi amatör beyazlatıcı ürünleri kullandıktan sonra diş etlerinde tedirgin edici bir hassasiyet hissetmişlerdir. Özellikle dişlerinizde dolgu, kron ya da diş eti iltihabı varsa beyazlatma işleminin uygun olup ol­mayacağı konusunda mutlaka dişçinize danışmaksınız.

Kozmetik dişçilikte son trent herkesin daha parlak ve çekici gülümsemelere sahip olması yönündedir. Aslında Amerikan Koz­metik Dişçilik Akademisi, dişçilere giden hastaların büyük birçoğunluğunun yalnızca dişlerinin bembeyaz olmasıyla ilgilendiklerini açıklamıştır.

“Son beş yılda diş beyazlatıcı ürünleri kullanmak isteyen tüke­tici sayısında yüzde 300′lük bir artış söz konusu olmuştur,” diyor Wisconsin’li dişçi Christian Kammer.

Bununla birlikte beyazlatıcı bantlar, jetlerle diş macunları gibi herkesin kolaylıkla satın alabileceği bu yeni ürünler her hafta satış rekorlan kırmaya ve yıllık satış miktarları da milyarlarca dolarla ifade edilmeye başlamıştır.

“Diş yüzeyindeki yemek artıkları ve bakterilerin oluşturduğu yabancı maddeler ve diş taşlarıyla dolu bir ağızda dişlerin beyazla­tılma işleminden önce baştan aşağı temizlenmesi gerekmektedir,” diye vurguluyor Dr. Kammer.

Dişçinin yapacağı beyazlatma işlemiyle evde sizin yapacağı­nız işlem arasında çok önemli farklılıklar vardır. Dişçinin muayene-hanesindeki beyazlatıcı maddeler fiyatları 350 ile 600 dolar arasın­da değişen oksijenli sular kullanılarak gerçekleştirilirken evde kul­lanılanların fiyatı bunların ancak yansı kadardır. Eczanelerden her­kesin alabileceği ürünler, içinde çok daha az miktarda oksijenli su bulunan solisyonlar olup fiyatlan 15 ile 40 dolar arasında değiş­mektedir.

“Amatör olarak dişlerini beyazlatmak isteyenler için eczane­lerde satılan bu ürünler işe yarayabilir ama onlann dişçilerinki ka­dar etkili ya da güçlü olmadıklannı bir süre sonra dişçiye giden has­talar söylemektedirler,” diyor Dr. Kammer. Eczanelerden ya da mar­ketlerden satm alınan beyazlatıcı ürünlerin diş minesine ciddi zarar­lar verebileceğini de sözlerine ekliyor, Dr. Kammer.

Güney California Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma evde yapılan bir haftalık beyazlatma işleminden sonra hastaların yüzde 54′ünde diş etlerinde hafif hassasiyet, yüzde 8′inde or­ta dereceli hassasiyet ve yüzde 4′ünde de ciddi hassasiyetin söz konusu olduğunu ortaya çıkarmıştır.

6344 .

  • 0
x