Mesane Kanseri Teşhisi Nasıl Yapılır?

Mesane Kanseri Teşhisi Nasıl Yapılır?

Mesane Kanseri Teşhisi Nasıl Yapılır?

Mesane Kanseri Teşhisi Nasıl Yapılır?
Editor: admin
10 2022 - 10:39 - : 10 2022 - 10:56

Mesane kanseri her yıl birçok kişiyi ve aileyi etkileyen bir hastalıktır. Mesane kanseri ne kadar erken tespit edilirse, tedavi süreci o kadar hızlı başlayabilir. Aşağıda mesane kanseri teşhisi hakkında daha fazla bilgi edinin ve herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa bir sağlık uzmanına ulaşın.

Doktorlar Mesane Kanserini Nasıl Tespit Eder?
Doktorların mesane kanserini teşhis etmek için kullanabileceği birkaç test vardır.
Bunlar:
İdrar Taraması
Mesane kanserinin en yaygın belirtilerinden biri idrarda kan görülmesidir. İdrarınızda kan olmasının çok sayıda nedeni olabilir, bu nedenle doktorunuz idrarınızı test eder. 
Doktorunuz özellikle idrar sitolojisi taraması yapabilir. Bu tarama, idrarınızda herhangi bir anormal hücre olup olmadığını görmek için yapılır. Yaygın olmamakla birlikte, bazen doktor olağandışı bir şey tespit ederse, idrarda herhangi bir tümör hücresi olup olmadığını görmek için mikroskop kullanabilir veya moleküler analiz yapabilir.

Sistoskopi
Sistoskopi, mesane kanseri için en önemli teşhis prosedürlerinden biridir. Doktor, herhangi bir büyüme olup olmadığını görmek için idrar yolundan mesaneye sokulan uzun ince bir kamera kullanacaktır. Doktor olağandışı bir şey tespit ederse, tanıyı doğrulamak için biyopsi yapmaya karar verebilir. Sistoskopi olağandışı bir şeyi tespit edebilse bile, büyümeden bir parça almadan tanıyı doğrulamak zordur.

Biyopsi
Biyopsi, daha fazla inceleme ve test için büyümenin küçük bir parçasının çıkarılmasını içerir. Bir tümör veya başka bir anormallik tespit edilirse, ürolog muhtemelen mesane biyopsisi ile anestezi altında bir sistoskopi için sizi bilgilendirecektir. Biyopsi sırasında doktor tümörün bir parçasını çıkaracak ve bir patolog tarafından analiz edilmesi için laboratuvara gönderecektir. Doktor, tüm büyümenin doğru bir resmini elde ettiğinden emin olmak için birden fazla biyopsi almak isteyebilir.

Bundan sonra, doktor mesane tümörünün transüretral rezeksiyonunu veya TURBT'yi gerçekleştirmeye karar verebilir. Bu prosedür sırasında doktor, üretra yoluyla tümörün mümkün olduğunca büyük bir kısmını çıkarmaya çalışacaktır. Doktor, tümör dokusunu çıkarmak için bir rezektoskopa bağlı aletler kullanabilir. Ardından, tümör daha ileri testler için patoloğa gönderilecektir. Doktorunuz idrar yolunuzun diğer kısımlarına bakmak için ek testler de yapabilir.

Radyolojik Test: BT Ürogram nedir?
BT ürogram, idrarda kan veya diğer semptomların olası nedenlerini araştırmak için yapılan radyolojik bir testtir. Bu özel tarama intravenöz (IV) kontrast (X-ışını tabanlı görüntülemede iç yapıların görünürlüğünü artırmak için kullanılan bir madde) kullanır. BT ürogram üst idrar yolunu (böbrekler ve üreterler) ayrıntılı olarak inceler.

Bu test böbrek, renal pelvis ve üreter tümörlerinin yanı sıra diğer ürolojik anormallikleri bulmada da başarılıdır. Böbrek taşlarını ve hidronefrozu (genellikle aşağı akış tıkanıklığına bağlı olarak böbreğin şişmesi) tanımlayabilir. Buna ek olarak, tüm karın ve pelvis görüntülenir. Bu, bir radyoloğun vücudun bu bölgelerindeki diğer anormallikleri tanımlamasına olanak tanır. Kanserli hastalarda, lenf düğümlerine veya karaciğer gibi diğer organlara yayılma belirtilerinin belirlenmesine yardımcı olur.

Sağlık uzmanınız, BT ürogram için gereken görüntüyü almadan önce böbrek fonksiyonlarınızın normal olup olmadığını görmek için kan tahlili isteyecektir. Görüntü verilemiyorsa, doktorunuz görüntüsüz bir BT taraması veya başka bir görüntüleme çalışması yapmaya karar verebilir. Retrograd piyelogram ile sistoskopi adı verilen bir prosedür önerilebilir. Ürolog, üreterlere boya enjekte ederken röntgen çeker. BT ürogram gibi, üreter ve renal pelvis anormalliklerini tanımlamaya yardımcı olabilir.

Bazı mesane tümörleri BT ürogramında veya başka bir görüntüleme testinde bulunabilirken, diğerleri bulunmayabilir. Bir ürolog, idrarda kan kaynağı için alt idrar yolunu (mesane/üretra) değerlendirmek veya diğer ürolojik semptomları incelemek için sıklıkla sistoskopi önerecektir.

MR Ürogram nedir?
Görüntüleme için bir başka seçenek de karın ve pelvis MR'ı veya MR Ürogramdır. Bu test de böbrek ve üreterlerdeki tümörleri ve kanserin yayıldığına dair kanıtları bulmada etkilidir.  Böbrek taşlarını bulmada o kadar iyi değildir ve BT ürograma benzer şekilde mesanedeki tümörleri gözden kaçırabilir.

Renal Ultrason Nedir?
Renal ultrasonu böbrekleri değerlendirmenin en az invaziv olan yoludur. Radyasyon gerektirmez. Daha düşük riskli hastalarda veya böbrek fonksiyonu zayıf hastalarda kullanılabilir. Ne yazık ki küçük böbrek taşlarını ve tümörleri gözden kaçırabilir.
 

1192 .

  • 0
x