Ekilen saçın uzaması

Ekilen saçın uzaması

Alıcı bölgelere yerleştirilen saçlar çok kısa kesilir. Transplantasyondan hemen sonra alıcı bölgeye ye­ni ekilen saçların ve hastanın orijinal saçlarının (eğer varsa) dökülmesi, yani "şok dökülme" ...

Ekilen saçın uzaması

Alıcı bölgelere yerleştirilen saçlar çok kısa kesilir. Transplantasyondan hemen sonra alıcı bölgeye ye­ni ekilen saçların ve hastanın orijinal saçlarının (eğer varsa) dökülmesi, yani "şok dökülme" ...

Ekilen saçın uzaması
05 2009 - 13:42

Alıcı bölgelere yerleştirilen saçlar çok kısa kesilir. Transplantasyondan hemen sonra alıcı bölgeye ye­ni ekilen saçların ve hastanın orijinal saçlarının (eğer varsa) dökülmesi, yani “şok dökülme” görül­mesi gayet yaygındır. Bu geçici bir durumdur ve ekilen saçlarınızla birlikte orijinal saçınız da nor­mal uzama döneminde tekrar yerlerine gelirler.

Bernstein ve Rassman tıbbi bir yayın olan “Dermatologic Surgery”de bu konuda şunları yazmışlardır: “Normal foliküler uza­ma dönemi oldukça değişkendir. Çoğu hastada ekilen saçların büyük kısmı, ameliyattan yaklaşık üç-dört ay sonra uzamaya başlar ve takip eden bir­kaç ay boyunca da kalan saçlar çıkar. Hastaların çok küçük bir yüzdesinde, saçların, çoğunun uza­maya başlaması dört aydan sekiz aya kadar, ya da daha fazla gecikebilir ve saçlann tamamlanması onsekiz ayı bulabilir.”
Saçın uzaması sabit değildir; doğal olarak “saç uzaması için bazen haftalar, bazen de aylar gerekir. Yeni ekilen saçın çapı ve uzunluğu zaman içinde artacaktır,” denmektedir bu raporda.

İlk seansı takiben yeni seanslar planlıyorsanız, önceden ekilmiş saçlarınıza uzamaları için şans tanımak üzere en azından sekiz – on iki ay bekleyin.

Bu bölümde birkaç yerde belirtildiği gibi bazı doktorlar saç restorasyonu cerrahisindeki yeni, çağ­daş yöntemlere adapte olmakta yavaş davranmak­tadırlar; bazıları da bu konuda tamamen isteksizdir.
Kaliforniya, Santa Paula’dan Dr. Michael D. Sparkhul, çok küçük parçalarla çalışmaya adapte olmanın çok büyük bir hüner ve çaba gerektirdiğini belirtmektedir.

“Şimdiye kadar gördüğüm en iyi sonuçları ver­mesine rağmen, uzun, yorucu ve aşın çaba isteyen bir yöntem bu ve arada sırada çıkan hastalara uygulayıp iyi sonuçlar alacağını düşünen doktorlar için uygun değil. Bu yöntem hafife alınamaz. Fazlasıyla adanmışlık, organizasyon ve hüner gerek­tiriyor. Bu yöntemi ne kadar çok uygularsam, beni o derece mütevazı olmaya zorluyor. Kişi sürekli dik­katli olmak zorunda.”

Hasta da, saç transplantasyonu konusundaki eğitimi ve doktor seçimi konusunda aynı derecede dikkatli olmalıdır.

4113 .

  • 0
x