Takma saçın yapısı

Takma saçın yapısı

Takma saçın alt yapısında, kapatacağınız kel böl­genin şekline uyacak biçimdede kesilmiş ve şekil verilmiş bir ağ taban veya kafanıza göre şekil­lendirilmiş bir silikon taban ya ...

Takma saçın yapısı

Takma saçın alt yapısında, kapatacağınız kel böl­genin şekline uyacak biçimdede kesilmiş ve şekil verilmiş bir ağ taban veya kafanıza göre şekil­lendirilmiş bir silikon taban ya ...

Takma saçın yapısı
05 2009 - 15:00

Takma saçın alt yapısında, kapatacağınız kel böl­genin şekline uyacak biçimdede kesilmiş ve şekil verilmiş bir ağ taban veya kafanıza göre şekil­lendirilmiş bir silikon taban ya da bunların her ikisi birden bulunur.
Hem ağ hem de silikon tabanlar çeşitli yapış­tırıcılarla ya da klipslerle başınıza tutturulabilirler. Böylelikle takma saçı istediğiniz sıklıkta çıkara­bilirsiniz.

Silikon taban, ağ tabana göre daha doğal görü­nür.
Ağ şeklindeki taban kullanıldığında, saçlar tek tek ya da çok küçük gruplar halinde ağın iplerinin çevresine bağlanır ve düğümlenirler. Bu şekilde, saçın doğal uzama şeklini takip ederler.

Takma saçlarda kullanılan saç
En iyi takma saçlar, en iyi kalite insan saçından, müşterinin saçma uyacak şekilde özel olarak ya­pılanlardır. Bu uyum, rengi, dokuyu, doğal dalga ya da lüleyi veya saçın düzlüğünü ve saçın yoğun­luğunu kapsar.

Daha ucuz takma saçlar, orta kalite insan saçın­dan, hayvan kılından ya da yapay liflerden yapıla­bilir.
Fiyatı en pahalı ya da orta seviyede pahalı olan takma saçlar, çeşitli renk, doku, yoğunluk ve deği­şik lüle, dalga ya da düzlük seviyesine sahip bir şekilde doğal olarak uzamış olan Avrupalı saçından yapılır.

En ucuz takma saçlar ise, koyu renk, düz Asyalı saçının boyanması ya da renginin açılmasıyla yapı­lır. Asyalı saçı çok dayanıklı olmasına rağmen, renklendirme işlemi onu nazik ve kuru yapar, bu yüzden kolayca kırılır ve takma saç kısa sürede şek­lini kaybeder. Bu durum kısa aralıklarla yenilen­meyi gerektirir.

Takma saçlar en yaygın saç ikame şeklidir; fakat her birinin fiyatı ve görünüşü kullanılan materyale ve işçiliğin seviyesine bağlı olarak yüksek oranda farklılık gösterir.
İnsan saçı naziktir, bu yüzden en pahalı ve usta­lıkla yapümış takma saçlar bile düzenli bakım ister ve bir süre sonra yenisiyle değiştirilmeyi gerektirir.

Takma saçın yerleştirilmesi
Takma saçı başınıza tutturma şeklinizin, onun altın­da ya da yanında olan saçı fazlasıyla etkileyeceğini unutmayın. Takma saç onun altında bulunan böl­gede saç kaybını hızlandırabilir. Özellikle de uhuya benzer kuvvetli bir yapıştırıcı ile ya da dokuma işlemi ile başa tutturulmuş olan takma saçlar. Klipsler en az saç kaybına neden olurlar.

Kalıcı olarak tutturulan takma saçlar
Kalıcı olarak tutturulan takma saçlar, genellikle altı haftada bir, bir saç teknisyeni ya da kuaför tarafın­dan çıkarılmak üzere tasarlanmışlardır. Bu sizin için, başınız için ve saçlarınız için çok sağlıksız ola­bilir. Şampuanla yıkama sırasında, kafa derisi ve takma saç arasında biriken pul halinde dökülmüş cilt hücreleri, yağ, dökülmüş saçlar ve diğer organik kalıntılar temizlenemezler. Yapıştırılmış ya da dokunmuş (bu yöntemde saçınız takma saçın dip kısmına örülerek onu başınızda sabitler) olsun, eğer bu çeşit bir takma saçınız varsa, en azından beş günde bir çıkarılması ya da gevşetilmesi gere­kir ki, kafa derinizi iyice temizleyebilesiniz.

Yapışkanla tutturulan takma saçlar
Takma saçı tutturmak için iki yanlı bir bant kul­lanılır. Bu kolay bir tutturma şeklidir ve saçı iste­diğiniz zaman çıkarabilir ve takabilirsiniz. Ama kafa derinizde ve takma saçın alt kısmında yıka­manız gereken yapışkan bir artık bırakabilir. Fazla terlediğinizde bandın yapışkanlığı kaybolabilir. Ayrıca yüzme de bandı gevşetebilir.

Klipsle tutturma
Takma saçın altında bulunan metal klipsler, takma saçın hemen altında ya da yanında bulunan kendi­nize ait saçlara tutturulurlar. Güvenli ve bantlarda olduğu gibi çıkarması kolaydır.

Kopça ile tutturma
Metal kopçalar sağlam bir şekilde takma saçın altına tutturulurlar, sonra da takma saçın altındaki ya da yanındaki saçlara bağlanır ya da dikilirler. Saç uzadıkça kopçaların yeri değiştirilmelidir; ayrı­ca bu yöntem gündelik takıp çıkarmaları imkansız hale getirmektedir. Sadece bir teknisyen tarafından çıkarılabilirler. Kafa derisinin düzenli temizliğini imkansız hale getirdiği için, kalıcı tutturma yön­temlerine benzer şekilde, kopça ile tutturma yön­teminin de kafa derinizin ve saçlarınızın sağlığı açısından büyük bir dezavantajı vardır.

Dokumalar
Dokuma işlemi sırasında, kendi saçınızın telleri, takma saçın temelindeki açıklıkların içinden geçir­ilir ve takma saçı kafanızda sabitleyecek şekilde örülür. Birçok tutturma noktası olduğu için çok sağlamdır.

Takma saçın, saçınız uzadıkça tekrar yerleştir­ilmesi gerekir. Dokumalar genellikle saçınızı çeke­ceğinden, takma saçın altındaki saçlarda fazladan dökülme görülebilir. Buna çekme kelliği, yani pre­matüre saçın bölgesel olarak dökülmesi denir.
Dokumalar da, takma saç haftalar boyunca ye­rinde takılı kalacağından, kafa derisinin sağlığı açı­sından problem yaratabilir.
Bu bölümdeki fotoğraflar Propecia, Toppik ve Foliküler Trans­plantasyon ile elde edilen sonuçların örneklerini göstermek­tedir. Aynca kuralları olmayan bu endüstride görülen bazı hatalı uygulamalara da örnekler bulunmaktadır. Maalesef yıllar boyunca bu tür sonuçlar standart olarak sunulmaktaydı. Ne mutlu ki, siz bu tür kazalara kurban gitmek zorunda değilsiniz.

Tünel yöntemi
Bu işlemde, kafa derinizde tüneller oluşturulur. Bu tüneller, vücudunuzun başka bir bölümünden ame­liyatla alman parçalarla kendi derinizden yapılır.
Üç tünel yaratılır: bir önde ve iki tane arkada.
Takma saçınızda, plastik ya da naylondan ya­pılmış kancalar bulunur ve bu kancalar kafanızdaki tünellere takılır. Güvenli ve takma saçın kolayca çıkarılıp takılmasına (her gün) imkan veren bir tut­turma yöntemi olmasına rağmen, kafanızda tünel­ler vardır! Tüneller ameliyatla kaldırıldığında bile kafa derinizde izleri kalır.

Takma saçın kafa derisine dikilmesi
Bu yöntem, Birleşik Devletler’in bütün eyaletlerin­de kanunen yasaklanmış olmasına rağmen, saygın cerrah Dr. VVilliam R. Rassman şu uyarıda bulun­maktadır: “En azından bir eyalette, New Jersey’de, savcının meslekten ömür boyu men etme girişim­lerine rağmen, bazı şirketler bu yöntemi senelerdir kullanmaktadırlar.”

Bu yöntem, takma saçın kafa derinize dikildiği
barbarca bir yöntemdir. Dikişler asla alınmadığı ve kendiliğinden de çıkmadığı için -oysa ameliyatlar­da yara iyileştikten sonra dikişler alınır ya da ken­diliğinden çıkarlar- büyük problemler görülür.

“Uzun süre deride bırakılan ameliyat dikişleri, bir telin peyniri kesmesi gibi, deriyi keserler. Bu yöntemde, dikişler daima deriyi kesip çıktıkların­dan, yenilenmeleri gerekir,” diyor Rassman.

Bu durum, örneğin saçınıza dokunur ya da tararken yapılan hareketle saçın çekilmesi sonucu, dikişlerin zorlanmasıyla daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir.

Tekrarlayan enfeksiyonlar ve yara izleri oluşur.
Durun, daha bitmedi. Rassman sonra olanları şöyle açıklıyor: “Yaralar zamanla, kafa derisinin merkez kısmına kan taşınmasını neredeyse tama­men bloke eder hale gelirler. Bu yüzden, parşö­mene benzeyen, ince bir yara izi dokusu, kafa derisinin merkezindeki derinin yerini alır. Dikişin çevrelediği bölgede önceden mevcut olan saçlar da yok olur. Bu zarar kalıcıdır.”
Yaklaşık altı yıl önce, saç ikame metotlarını araştırırken New Jersey’de bu firmalardan birini ziyaret etmiştim. Saç kaybının daha ilk aşama­larında olduğumdan, takma bir saçı kafama dik­tirmek gibi aşırı ve tehlikeli bir yöntemi bir yana bırakın, henüz bir takma saç adayı bile sayıl­mazdım. Buna rağmen, orada çalışan vicdansız satış temsilcisi, bu yönteme ihtiyacım olduğuna beni ikna etmek için uğraştı. Tabii ki ben orada sadece araştırma amacıyla bulunuyordum, ama bu yöntemi uygulatmaya ikna olmuş herkes için çok üzgündüm.


7515 .

  • 0
x